عکس نوشته موفقیت
06
تیر

عکس نوشته هفته های ناب / تا زمانی که یاد نگیرید چگونه با افرادی که با شما موافق نیستند صبور باشید نه شاد خواهید بود و نه موفق!

تا زمانی که یاد نگیرید چگونه با افرادی که با شما موافق نیستند صبور باشید نه شاد خواهید بود و نه موفق!