اهمیت احترام به مشتری
06
تیر

مطلب : آنچه مایه ی فزونی است احترام است احترام است احترام!

آنچه مایه ی فزونی است احترام است احترام است احترام!

یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت

مشتریان هر کسب و کاری سرمایه های اصلی و ارزشمند آن کسب و کار محسوب شده و بقا و دوام هر تجارتی بسته به وجود آنهاست.

مشتریان نیز مثل طلا دارای عیار هستند.

مشتری خریدار که برای اولین بار از شما خرید میکند دارای عیار کمتری است.
این شما هستید که روی این طلای عیار کم کار میکنید تا به مشتری راضی تبدیل شود.
مشتری راضی کسی است که از اولین تجربه ی خریدش رضایت داشته و حالا صرفا خریدار نیست! بلکه از تجربه ای که با شما داشته رضایت هم دارد.

رضایت مشتریان در گذر زمان هر چه بیشتر شود، عیار مشتریان هم بالاتر رفته و تبدیل به مشتری خشنود می شوند.
مشتری خشنود فردی است که میزان رضایتش در گذر زمان در کسب و کار شما تثبیت شده باشد.

خشنودی در واحد زمان هر چه بیشتر شود و با کاتالیزورهایی نظیر نوآوری، بهبود مستمر و احترام صمیمانه توام شود مشتری شما به بالاترین عیارش با شما میرسد که همان سطح مشتری وفادار است.

در یادداشت های قبلی در خصوص ارزش مشتریان وفادار و اینکه چه نشانه ها و رفتارهایی را از خود بروز می دهند و چرا حضورشان برای توسعه یک کسب و کار و برند ضروریست، به مواردی اشاره نمودم.
نکته مهمی که در خلال این یادداشت بنا دارم به آن بپردازم اینست که در طی فرایند مشتری مداری که در واقع همان فرایند تبدیل مشتریان خریدار به مشتریان وفادار و به عبارتی افزایش عیار مشتریان است، احترام مهم ترین ماده ی اولیه ی افزایش خلوص مشتریان به حساب می آید.

به تعبیری دیگر، احترام چسب بین مشتری و کسب و کار شماست. هر چه این چسب با کیفیت تر و واقعی تر باشد، مشتریان شما بیشتر به کسب و کار شما خواهند چسبید و به این راحتی ها شما را رها نمی کنند.

برای اینکه از این اصل کلیدی و مهم در فرایند مشتری مداری بیشتر بهره مند شوید این چند نکته را همیشه مد نظر قرار دهید؛

۱- این کارکنان شما هستند که مجری فرایند مشتری مداری و احترام به مشتریان محسوب می شوند.
اولا به آنها نحوه ی صحیح احترام گذاشتن به مشتری را آموزش دهید و دوما اگر میخواهید آنها با مشتریانتان صادقانه و با احترام برخورد کنند شما هم باید با آنها اینگونه باشید!

۲- احترام ساختگی و تصنعی چسب بی کیفیتی است که خیلی نمی تواند مشتری را به کسب و کار شما بچسباند!
دنبال چسب با کیفیت باشید.
احترام واقعی!
احترامی که از دل برآید بر دل مشتری هم می نشید.

۳- احترام شرطی و موقعیتی بدترین نوع احترام به مشتریست! احترامی که ناشی از رقم فاکتور و ظاهر مشتری باشد!

هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت