• تلفن: 09120915121
  • ایمیل: hashemraei7@gmail.com
  • ساعات کاری: 09:00-17:00

دوره آموزشی مدیریت بهره وری

چکیده:       

بی گمان رشد اقتصادی شرکتها و به تبع آن جوامع در گرو نرخ رشد بهره وری آنان است. تنها در طول 15 سال اخیر افزایش بهره وری در سطح جهان 45 برابر شده است که این افزایش معجزه آسا به طور عمده نتیجه بهبود در سیستم های مدیریتی سازمان ها و سیاست های علمی تحقیقاتی و اقتصادی صحیح در کشورهای پیشرفته صنعتی بوده است. تاریخ 200 ساله صنعت و ورود به عصر جدید،عصر فراصنعتی،عصر اطلاعات ،عصر ارتباطات ،نتیجه رشد و ارتقاء بهره وری خصوصا در 3 حوزه مدیریت بهتر زمان، هزینه و کیفیت است..

سرفصلهای دوره :
مقدمه: پرداختن به اهمیت و ضرورت موضوع
فصل اول:
–        آشنايي با مفاهيم، تعاريف، عارضه ها و عوامل موثر در بهره وري
–        شناسایی نقاط ضعف و قوت عملکرد بنگاه و تغییر نگرش در فرآیند تولید ارزش
–        روش های اندازه گيري بهره وري
–        برنامه ريزي براي بهبود بهره وري و سازماندهي حرکت بهره وري و اجراي‌ آن
فصل دوم :
–        تکنيک ها و رويکردهاي مختلف براي ارتقاء بهره وري
–        بهبود بهره وری با رویکرد مدیریت زمان
–        بهبود بهره وری با رویکرد مدیریت هزینه
–        بهبود بهره وری با رویکرد مدیریت کیفیت
–        تشریح بهبود بهره وری از طریق بهبود مستمر فرآيندها
–        معرفی چهارده اصل بهبود بهره وری

 

لازم به ذکر است که کلیه دوره های آموزشی اینجانب جهت دریافت گواهی نامه های بین المللی :
  QAL انگلستان
  IQS انگلستان
ITCC   انگلستان
OXFORD CERT انگلستان
مجاز شناخته شده و این گواهینامه ها در صورت تقاضا، به شرکت کنندگان اهدا خواهد شد.

 

برگزار کننده و مدرس : هاشم راعی،کارشناس ارشد مدیریت