اهمیت احترام به مشتری
06
تیر

مطلب : آنچه مایه ی فزونی است احترام است احترام است احترام!

آنچه مایه ی فزونی است احترام است احترام است احترام! یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت مشتریان هر کسب و کاری سرمایه های اصلی و ارزشمند آن...

ادامه مطلب