به بهانه ی برگزاری دوره آموزشی خلاقیت و نوآوری در دانشگاه فردوسی
21
اردیبهشت

مطلب:به بهانه ی برگزاری دوره آموزشی خلاقیت و نوآوری در دانشگاه فردوسی

به بهانه ی برگزاری دوره آموزشی خلاقیت و نوآوری در دانشگاه فردوسی یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت خلاقیت پاداش رسیدن به آرامش درون است.. دست یابی...

ادامه مطلب