۱۰ رمز موفقیت به روایت ریچارد برانسون
17
اردیبهشت

مطلب: ۱۰ رمز موفقیت به روایت ریچارد برانسون

۸ ۱۰ رمز موفقیت به روایت ریچارد برانسون یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت ریچارد برانسون در شانزده سالگی تحصیل را رها کرد و با کمک یکی...

ادامه مطلب