علم بهتر است یا نفت؟!؟
17
اردیبهشت

مطلب: علم بهتر است یا نفت؟!؟

ق علم بهتر است یا نفت؟!؟ یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت مطلبی  بسیار خواندنی و پند آموز از به قلم : توماس فریدمن گاه و بي‌گاه...

ادامه مطلب