• تلفن: 09120915121
  • ایمیل: hashemraei7@gmail.com
  • ساعات کاری: 09:00-17:00

عناوین دوره های آموزشی

پیش درآمد

در جهان امروز عامل انساني به محوري ترين عامل توسعه كشورها تبديل شده است. فناوري هاي نوين و شتاب تحولات و تغييرات، نياز به نيروي انساني متخصص و شايسته را بيش از پيش كرده است. اين امر، بنگاه ها، سازمان ها و دولت ها را به سوي نظام و سيستمي شايسته سالار رهنمون مي كند.
بقا و ماندگاری در عرصه رقابت چه در بخش های خدماتی و چه در بخش های تولیدی از آن شرکت هایی است که مدیرانشان جهانی می اندیشند و منطقه ای عمل می کنند و این جز به مدد توجه ویژه به نقش مدیریت دانش و جایگاه استراتژیک آموزش سرمایه های انسانی محقق نخواهد شد.
چرا که برای انجام کارهای بزرگ به انسانهای بزرگ و توانمند نیاز داریم.