• تلفن: 09120915121
  • ایمیل: hashemraei7@gmail.com
  • ساعات کاری: 09:00-17:00

سمینار، همایش، سخنرانی

شرح و عناوین سمینارهای آموزشی و سمینار های انگیزشیبرگزار شده توسط مهندس هاشم راعی :

 

1- سمینار آموزشی با عنوان “بهبود نگرش و حل مساله در مدیران”

 

2- سمینار آموزشی با عنوان “خلاقیت و نوآوری با چاشنی خودشناسی”

 

3- سمینار آموزشی با عنوان ” آموزه های فرهنگ ژاپنی و بهبود بی تردید.”

 

4- سمینار آموزشی با عنوان “مدیریت بر خویشتن با چاشنی خود آگاهی”

 

5- سمینار آموزشی با عنوان ” کیفیت ، رسالت زندگی انسان”

 

6- سمینار آموزشی با عنوان ” یازدهمین فرمان آگاهی است ..”

 

7- سمینار آموزشی با عنوان ” بودن یا نبودن در کسب و کار مساله اینست.”

 

8- سمینار آموزشی با عنوان “برندینگ لازمه ی بقاست..”

 

9- سمینار آموزشی با عنوان “تبلیغات اخلاق مدار تبلیغات اخلاق ندار “

 

10- سمینار آموزشی با عنوان “روشهای ارتقاء بهره وری آموزشی کارکنان”

 

11- سمینار آموزشی با عنوان “در مسیر کار آفرینی”

 

12-سمینار آموزشی با عنوان “نقش آینده پژوهی در توسعه”

 

13- سمینار آموزشی با عنوان “استراتژی رقابتی در صنعت خدمات”

 

14- سمینار آموزشی با عنوان” ارتقاء اثر بخشی دفاتر ICT روستایی”

 

15- سمینار آموزشی با عنوان “چگونه فرصت های نهفته در دوران رکود را کشف کنیم ؟”

 

16- سمینار آموزشی با عنوان “روش های گذر از خوب به عالی”

 

17- سمینار آموزشی با عنوان “روش تبدیل مشتریان به طرفداران دوآتشه و وفادار”

 

18- سمینار آموزشی با عنوان “رهبری در کلاس جهانی “

 

19- سمینار آموزشی با عنوان “تله های تصمیم گیری”

 

20- سمینار آموزشی با عنوان “تبلیغات و بازاریابی با چاشنی خلاقیت”

 

21- سمینار آموزشی با عنوان “عارضه یابی مدیریت بنگاه های خیریه در ایران”