• تلفن: 09120915121
  • ایمیل: hashemraei7@gmail.com
  • ساعات کاری: 09:00-17:00

دوره آموزشی مدیریت بهبود فرایند های تجاری (عارضه یابی)

چکیده:
امروزه در اغلب شرکتها و سازمانهای مطرح، رویکرد و نگاه فرایند گرا بجای رویکرد سنتی و محصول گرا جایگزین شده و این شرکت ها با هدف بهینه تر نمودن شرایط عملکردی سازمان خود اقدام به مدیریت هدفمند فرایند های خود نموده اند. اما در برخی از موارد و پس از بررسی نحوه عملکرد این شرکتها در می یابیم که عدم توجه  و نادیده گرفتن یکسری از موارد کلیدی و مهم، باعث گردیده تا این شرکتها علیرغم صرف زمان و هزینه، به نتایج مطلوب دست نیابند. از همین رو، دوره ی آموزشی مدیریت بهبود فرایند های تجاری به منظور عارضه یابی علل وعوامل ناکامی سازمانها در مدیریت فرایندهای کاری خود طراحی گردیده است. در این دوره سعی گردیده است با معرفی ابزارهای لازم نسبت تحلیل وضع موجود اقدام و وضع مطلوب و راه های رسیدن به آن نیز مورد بررسی قرار گیرد.
 
چالاکی وانعطاف پذیری هر سازمان ارتباطی مستقیم با چگونگی تعریف فرایندها و مدیریت آنها دارد..
سرفصلهای دوره :
مقدمه: پرداختن به اهمیت و ضرورت موضوع
فصل اول:
–        آشنايي با مبانی مدیریت فرایندها به منظور دست یابی به یک ادبیات مشترک
–        بررسی لزوم تغییر رویکرد از مدیریت فرایندها به مدل مدیریت فرایندهای تجاری
–       عارضه یابی نگرش سنتی به فرایندها ونیاز به تغییر رویکرد مدل کسب وکار در سالهای اخیر
–       ارائه case study   موردی بر حسب هدف ( تولیدی/ خدماتی)
فصل دوم :
–        تشریح دلایل موفقیت سازمانهای ناب و نحوه طراحی فرایند های ناب
–        انجام کار گروهی و تحلیل وضعیت موجود با تکنیک SWOT  و مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب اشاره شده در مدل فرایندی ناب
–       معرفی ابزار ها و روشهای عارضه یابی فرایندی
–       معرفی متدولوژی های بهبود فرایند
–       ارائه راه کار های عملی در خصوص بهبود فرایندها بر اساس مدل BPM
–    تشریح نقش و تاثیر فرایند های نامرئی بر عملکرد فرایندهای ملموس سازمان
لازم به ذکر است که کلیه دوره های آموزشی اینجانب جهت دریافت گواهی نامه های بین المللی :
  QAL انگلستان
  IQS انگلستان
ITCC   انگلستان
OXFORD CERT انگلستان
مجاز شناخته شده و این گواهینامه ها در صورت تقاضا، به شرکت کنندگان اهدا خواهد شد.

 

برگزار کننده و مدرس : هاشم راعی،کارشناس ارشد مدیریت 

 
 
ارسال پیام در تلگرام