• تلفن: 09120915121
  • ایمیل: hashemraei7@gmail.com
  • ساعات کاری: 09:00-17:00

دوره آموزشی مدیریت کیفیت جامع TQM

چکیده

در اين دوره به ارائه مباني و اصول پيشرفته مديريت كيفيت پرداخته شده و فرآيندهاي مورد نياز بررسي و ارائه ميگرددشركت كنندگان با اصول،مباني،روشهاو تكنيكهاي پياده سازي فرآيندهاي مديريت كيفيت در شرکتهاي خود آشنا شده و همچنين راهكارهاي پياده سازي نظام جامع مديريت كيفيت را در درون ساختار سازمان خود فرا مي گيرندسرفصلهاي درسي اين دوره شامل ارائه مباني و اصول اساسي مديريت كيفت،آشنايي با بنيانگذاران جنبشهاي مديريت كيفيت جديد،معرفی الگوهای مديريت كيفيت، نظیر اصول چهارگانه دمینگ و چرخه دمینگ و آشنا ميشونداين دوره  مباني و اصول تضمين كيفيت،به منظور نظارت برآن دسته از پروژه هايي ازسازمان كه به هر دليلي برون سپاري شده اند نيز خواهد پرداخت.

سرفصلهای دوره :
مقدمه: پرداختن به اهمیت و ضرورت موضوع
فصل اول:
–        آشنايي بامفهوم كيفيت
–        تعاريف و ويژگيهاي مديريت كيفيت
–        تاریخچه مدیریت کیفیت و آشنایی با صاحبنظران این حوزه
–        بررسی رویکرد مدیریت کیفیت، هزینه یا سرمایه گذاری؟
فصل دوم :
–         مديريت كيفيت درسازمانهای تولیدی وخدماتی  و رويكردهاي مخصوص هر یک
–        تشریح مسیر تکاملی کیفیت از گذشته تا به امروز با نگاهی به سازمانهای آینده
–        تشریح اصول چهارگانه دمینگ و چرخه دمینگ به عنوان سنگ بنای مدیریت کیفیت جامع
–        آشنايي با سیستم های استاندارد موجود
فصل سوم :
–        تكنيكهاي جهاني مديريت كيفيت
–        معرفی الگوی کایزن وابزارهای بهبود مستمر
–        آشنایی با عملکرد سیستم تولید ناب
–        مراحل اجرای برنامه TQM و بررسی بستر فرهنگی آن در سازمان

 

لازم به ذکر است که کلیه دوره های آموزشی اینجانب جهت دریافت گواهی نامه های بین المللی :
  QAL انگلستان
  IQS انگلستان
ITCC   انگلستان
OXFORD CERT انگلستان
مجاز شناخته شده و این گواهینامه ها در صورت تقاضا، به شرکت کنندگان اهدا خواهد شد.

 

برگزار کننده و مدرس : هاشم راعی،کارشناس ارشد مدیریت 

 
 
ارسال پیام در تلگرام