• تلفن: 09120915121
  • ایمیل: hashemraei7@gmail.com
  • ساعات کاری: 09:00-17:00

دوره آموزشی تعالی سازمانی و آشنایی با مدل EFQM

چکیده: 

در اين دوره و سمینار آموزشی ضرورت بکار گیری مدل تعالی سازمانی EFQM ­ براي سنجش و مقايسه عملکرد سازمان ها تشریح شده و مزایای بکار گیری مدل تعالی سازمانی به عنوان ابزاری اثر بخش که يک سازمان را قادر مي سازند تا ميزان موفقيت هاي خود را در اجراي برنامه ها در مقاطع زماني مختلف مورد ارزيابي قرار داده، نقاط قوت و ضعف خود را شناسائي و پروژه هايي را تعريف و به سمت تعالي حرکت نمايد ، تشریح گردیده و مثال های متعددی ارائه می شود .

سرفصلهای دوره و سمینار آموزشی آشنایی با مدل تعالی سازمانی :
مقدمه: تشریح نظام نامه تعالی ( مدل تعالی گاز ) 
بخش اول :
–        چرا به مدل ها و الگوها نیاز داریم ؟
–        تشریح مزایای بکارگیری مدل تعالی سازمانی در شرکت ها و سازمان ها
–        تاریخچه شکل گیری الگوهای تعالی سازمانی و مدل های مدیریت کیفیت
–        تشریح مفاهیم بنیادین مدل تعالی سازمانی
–        تشریح ویژگی های سازمان های متعالی
بخش دوم :
–        تشریح مدل تعالی سازمانی
–        تشریح جایگاه توانمند سازها، نتایج و منطق یادگیری و خلاقیت در مدل تعالی سازمانی EFQM
بخش سوم :

–        تشریح منطق ارزیابی رادار

–        تشریح فرایند خود ارزیابی

– توصیه های کاربردی و تجربی برای ارائه بهتر و دفاع از دستاوردها در جلسه دفاع از اظهار نامه تعالی سازمانی

لازم به ذکر است که کلیه دوره های آموزشی اینجانب جهت دریافت گواهی نامه های بین المللی :
  QAL انگلستان
  IQS انگلستان
ITCC   انگلستان
OXFORD CERT انگلستان
مجاز شناخته شده و این گواهینامه ها در صورت تقاضا، به شرکت کنندگان اهدا خواهد شد.

 

برگزار کننده و مدرس : هاشم راعی، مشاور و مدرس مدیریت 

 
 
ارسال پیام در تلگرام