• تلفن: 09120915121
  • ایمیل: hashemraei7@gmail.com
  • ساعات کاری: 09:00-17:00

دوره آموزشی تفکر و نگرش سیستمی در مدیریت

چکیده:

ما در جهانی زندگی می کنیم که سیستم ها در هم تنیده اند. ما در دل یک سیستم رشد و نمو می کنیم و در طول دوره حیات خود نیز جزئی از اجزاء سیستم های مختلف هستیم و با تعامل باز با سایر سیستم ها زندگی می کنیم و به کمال می رسیم .
لزوم توجه به ابعاد مختلف یک سیستم امروزه به یکی از مهارت های کاربردی در حوزه مدیریت بدل شده است . اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می گردد که دریابیم بدون شناخت اجزاء و ساختار رفتاری و عملکردی هر کدام از بخش های سازمان قادر نخواهیم بود نسبت به عملکرد کلی و بهبود شرایط از وضع موجود به وضع مطلوب اقدام نماییم. ضرورت و اهمیت این موضوع تا بدانجاست که تفکر بلوغ یافته در خصوص رفتار سیستم می تواند روند حرکت هر جامعه ، سازمان و یا فردی را در آینده نه چندان دور و در عرصه های مختلف ، تجزیه و تحلیل و پیش بینی نماید .
این دوره آموزشی و آموزه های بسیار کاربردی آن فرصتی است برای تجزیه و تحلیل و پیش بینی رفتار سیستم های انسانی که بر مبنای الگوهای مختلف رفتاری شکل گرفته اند .

مقدمه: پرداختن به اهمیت و ضرورت موضوع

فصل اول:

–         تعریف سیستم و تفکر سیستمی
–         بیان تاریخچه و مرور اندیشه های بنیان گذاران و صاحب نظران تفکر سیستمی
–         نقش و جایگاه اجزای سیستم در پیشبرد اهداف
–         نقش رویداد و روند در تحلیل سیستم ها
–        تشریح هوشمندی به عنوان شرط  بقاء سیستمها
–        ابزارهای کنترل جریان و عملکرد در سیستمها

فصل دوم :

–    نقش افق زمانی و محدوده عملکرد در تحلیل سیستم ها
–    تاثیر نگرش کوتاه مدت به رویداد ها به عنوان آفت تفکر  سیستمی
–    تشریح حلقه های هم افزا و گلوله های برفی در تفکر  سیستمی
–    نقش داینامیک سیستمها و متغیر های جریان

فصل سوم :

–    تفاوت نظریه علمی و واقعیت های آماری
–    دیتا ماینینگ و آنالیز رویدادها
–    تفکر سیستمی و روش ترسیم حلقه های علت و معلول
–    کیس استادی و مثالهای کاربردی در تفکر سیستمی

لازم به ذکر است که کلیه دوره های آموزشی اینجانب جهت دریافت گواهی نامه های بین المللی :
  QAL انگلستان
  IQS انگلستان
ITCC   انگلستان
OXFORD CERT انگلستان
مجاز شناخته شده و این گواهینامه ها در صورت تقاضا، به شرکت کنندگان اهدا خواهد شد.

 

برگزار کننده و مدرس : هاشم راعی،کارشناس ارشد مدیریت 

 
 
ارسال پیام در تلگرام