• تلفن: 09120915121
  • ایمیل: hashemraei7@gmail.com
  • ساعات کاری: 09:00-17:00

دوره آموزشی رهبری در کلاس جهانی

چکیده:   

شرکت ها و سازمان های پیشرو و متعالی از وجود رهبرانی الهام بخش، جلودار و با انگیزه بهره مند هستند. رهبری آنهم در کلاس جهانی ، سوق دادن اندیشه و دیدگاه مدیران و رهبران سازمان به ورای مرزهای جغرافیایی و مقایسه عملکرد خود و مجموعه تحت امرشان با گزینه های موفق بین المللی و درک هرچه بهتر تجربیات آزموده شده رهبران موفق در کلاس جهانی می باشد. باور و التزام عملی داشتن به مفهوم ” مدیران موفق جهانی می اندیشند و منطقه ای عمل می کنند. ” رهبران سازمان را بر آن می دارد تا افق دید و گستره توانمندی های خود و مجموعه تحت مدیریت شان را توسعه داده و همواره چشم های بینایی برای بهتر دیدن تجربیات و فرصت های پیرامونی و گوش های شنوایی برای هرچه بهتر شنیدن توصیه ها و رهنمود های اندیشمندان عرصه مدیریت و رهبری داشته باشند.

سرفصلهای دوره و سمینار آموزشی رهبری در کلاس جهانی :
مقدمه: تشریح ضرورت و اهمیت موضوع و ده گام رسیدن به سبک رهبری در کلاس جهانی
گام اول : نقش نگرش و انگیزه در مدیریت و رهبری
گام دوم : مهارت تصمیم گیری
گام سوم : مهارت حل مساله
گام چهارم :  مهارت برقراری ارتباط موثر و کار گروهی
گام پنجم :   مهارت انگیزه بخشی و تهییج کارکنان
گام ششم :  مهارت تفکر استراتژیک و هدفمند
گام هفتم :  مهارت رفتار سازمانی پیشرفته و ارزیابی عملکرد فردی و سازمانی
گام هشتم :   مهارت نگرش سیستمی در رهبری
گام نهم :   مهارت خلاقیت و نو آوری
گام دهم : مهارت توسعه بازار و برند
لازم به ذکر است که کلیه دوره های آموزشی اینجانب جهت دریافت گواهی نامه های بین المللی :
  QAL انگلستان
  IQS انگلستان
ITCC   انگلستان
OXFORD CERT انگلستان
مجاز شناخته شده و این گواهینامه ها در صورت تقاضا، به شرکت کنندگان اهدا خواهد شد.

 

برگزار کننده و مدرس : هاشم راعی، مشاور و مدرس مدیریت 

 
 
ارسال پیام در تلگرام