• تلفن: 09120915121
  • ایمیل: hashemraei7@gmail.com
  • ساعات کاری: 09:00-17:00

دوره آموزشی مهارتهای نوین مدیریت و سرپرستی

چکیده:       

        مدیریت بر خلاف سایر رشته های علمی، رشته ای است که همه کس چیزی از آن می داند و هیچ کس به طور کامل بر آن وقوف ندارد. دوره آموزشی مهارتهای مدیریت، مجموعه ای از علوم و فنون و اندیشه های مختلف است که در واقع علم مدیریت را به زبان ساده، عرضه می دارد و جوهر و عصاره کتابهای متعدد و تجربه و نوآوری مدیران مشهور در این خصوص را در خود جای داده است..
سرفصلهای دوره :
    مقدمه: پرداختن به اهمیت و ضرورت موضوع
فصل اول :
–         تاریخچه و سیر تحول نظریه ها و سبک های مختلف رهبری وسرپرستی
–         دسته بندی مهارتهای مورد نیاز مدیران وسرپرستان در لایه های مختلف ( اجرایی/ میانی و ارشد)
فصل دوم:
–         مهارتهای ویژه مدیریت و سرپرستی شامل :
–         مدیریت بر خود و ارتقاء مهارتهای رفتاری از طریق آشنایی با هوش هیجانی و زبان بدن
–         استراتژی و راهبرد سازمانی و تحلیل رویکرد فرایند گرا
–         تشریح ساختار سازمانی و روابط سازمانی
فصل سوم:
–         نظارت و کنترل موثر بر عملکرد کارکنان
–         تکنیکها و مهارت های ویژه تصمیم گیری و حل مساله
–         مهارتهای کاربردی ویژه مدیریت زمان /کیفیت و هزینه
–         مدیریت بر مبنای هدف با رویکرد شناسایی و مدیریت خواسته ها و انتظارات مشتریان
فصل چهارم:
–         ارزیابی عملکرد کارکنان ( تحلیل الگوی مدیریت یک دقیقه ای اسپنسر جانسون)
–         ارتقاء کار تیمی و فنون تشکیل تیمها و دوایر کاری
فصل پنجم:
–         هزینه یابی و اطلاعات کاربردی مالی و حسابداری ویژه مدیران وسرپرستان
–         مهارتهای ویژه اندازه گیری و ارتقاء شاخص های بهره وری در سطوح مختلف
فصل ششم:
–         مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتی
فصل هفتم:
–         تله های مدیریتی واشتباهات مهلک مدیران وسرپرستان
–         Case study  (مطالعه موردی تجربیات مختلف افراد و سازمانهای مختلف در حوزه مدیریت وسرپرستی)

 

لازم به ذکر است که کلیه دوره های آموزشی اینجانب جهت دریافت گواهی نامه های بین المللی :
  QAL انگلستان
  IQS انگلستان
ITCC   انگلستان
OXFORD CERT انگلستان
مجاز شناخته شده و این گواهینامه ها در صورت تقاضا، به شرکت کنندگان اهدا خواهد شد.

 

برگزار کننده و مدرس : هاشم راعی،کارشناس ارشد مدیریت 


 
 
ارسال پیام در تلگرام