• تلفن: 09120915121
  • ایمیل: hashemraei7@gmail.com
  • ساعات کاری: 09:00-17:00

کارگاه آموزشی خلاقیت و نوآوری

چکیده:
  تغییر و تحول قانون ثابت و لایتغیر جهان هستی است. امروزه ثابت ماندن، تغییر نکردن و بهبود نیافتن مساوی با مرگ است.تحول و بهبود مسابقه ای بدون خط پایان است که دیر زمانی است شروع شده. ما نیز باید در این مسابقه با تمرينات بیشتر شرکت کنیم. تغییر و تحول از طریق شانس و اقبال حاصل نمی شود بلکه به مدیریت صحیح بستگی دارد. این دوره آموزشی کمک شایانی به هم گرایی بیشتر افراد برای دستیابی به تحولی پایدار درسازمان،به منظور کسب مزیت رقابتی خواهد نمود..

 سرفصلهای دوره :

مقدمه: پرداختن به اهمیت و ضرورت موضوع
فصل اول:
–         نقش نگرش ودیدگاه و تشریح تاثیر آن در فرایند تحول
–         فرایند تغییر نگرش و مدیریت نگرش
–         تعریف مفهوم موفقیت و برشمردن ویژگیهای انسان موفق
–         مطالعه موردی داستان چه کسی پنیر مرا جابجا کرد به منظور درک صحیح فرایند تغییر و ضرورت مواجهه با آن
فصل دوم:
–         نقش و جایگاه گفتار درونی مثبت در مواجهه با مسایل
–         بررسی معیارهای اجرای تغییر
–         تشریح نقش و جایگاه پارادایم ها در پذیرش و یا رد میل به تغییر
–         روشهای کاهش مقاومت در برابر تغییر
فصل سوم:
–         تشریح فرایند تحول
–         بررسی ویژگیهای سازمانهای آینده وضرورت توجه به فرایند تحول سازمانی
–         نکات قابل توجه در تغییر و تحول سازمانها
–         نقش و جایگاه فرهنگ فردی ،اجتماعی و سازمانی در مواجهه با فرایند تحول
فصل چهارم:   
–         بررسی مفهوم خلاقیت
–         مزایای افزایش خلاقیت در سازمانها
–         نقش مدیران در پرورش خلاقیت
–         تعریف نوآوری و تشریح تفاوتهای تغییر با نوآوری
–         انواع نو آوری در سازمان
–         معرفی تکنیک SCAMPER برای خلق سوال وایده های خلاقانه به همراه ارائه مثالهای عینی
لازم به ذکر است که کلیه دوره های آموزشی اینجانب جهت دریافت گواهی نامه های بین المللی :
  QAL انگلستان
  IQS انگلستان
ITCC   انگلستان
OXFORD CERT انگلستان
مجاز شناخته شده و این گواهینامه ها در صورت تقاضا، به شرکت کنندگان اهدا خواهد شد.

 

برگزار کننده و مدرس : هاشم راعی،کارشناس ارشد مدیریت