• تلفن: 09120915121
  • ایمیل: hashemraei7@gmail.com
  • ساعات کاری: 09:00-17:00

دوره آموزشی مهارتهای برقراری ارتباط موثر و کار تیمی

چکیده:      
     انسان موجودي توانمند است كه ويژگيهاي فردي ارزشمندي را درخود جاي داده است و براي اثبات اين ويژگيهاي ارزشمند به دنبال فرصتي براي بروز توانمنديها و خلاقيتهاي خويش استبه همين دليل بستر كار گروهي يك فضای ايده ال براي ارائه و اثبات توانمنديهاي فردي است   چرا که فرصتی است تا با توانمندی های دیگران آشنا شده و دیگران را نیز از داشته خودمان بهره مند نماییم و از این طریق با برخورداری از سینرژی خرد جمعی، دست یابی به اهداف را ممکن تر نماییم.

 

اين دوره آموزشي با رويكردی واقع بینانه،در راستاي آموزش مهارتهاي تيم سازي و توسعه رفتارهاي گروهي طراحي شده است و ضمن تمرينهاي عملي ارائه كار گروهي، تلاش مي نمايد شرايطي را فراهم آورد تا مفهوم يك کار تيمی كاملاً درك و پذيرفته گردد..
سرفصلهای دوره :
مقدمه: پرداختن به اهمیت و ضرورت موضوع
فصل اول:
–        تشریح فرایند ارتباط
–        مدیریت فرایند ارتباط
–        مهارتهای برقراری ارتباط موثر از طریق شناخت فاکتورهای زبان بدن و هوش هیجانی
–        تشریح موانع موجود بر سر راه ارتباط موثر
–        تشریح هفت تکنیک برقراری ارتباط موثر
فصل دوم :
–        آشنایی با ویژگیهای فردی و اجتماعی انسان
–        تشریح اصول ومبانی کار تیمی
–        تشریح ویژگیهای کار گروهی و ارتباط آن با بهره وری
–        آشنایی با تیم و فرایند تیم سازی
–        اصول موفقیت کار گروهی
–        تمرین شبیه سازی شده کار تیمی
لازم به ذکر است که کلیه دوره های آموزشی اینجانب جهت دریافت گواهی نامه های بین المللی :
  QAL انگلستان
  IQS انگلستان
ITCC   انگلستان
OXFORD CERT انگلستان
مجاز شناخته شده و این گواهینامه ها در صورت تقاضا، به شرکت کنندگان اهدا خواهد شد.

 

برگزار کننده و مدرس : هاشم راعی،کارشناس ارشد مدیریت 

 
 
ارسال پیام در تلگرام