• تلفن: 09120915121
  • ایمیل: hashemraei7@gmail.com
  • ساعات کاری: 09:00-17:00

یادداشت های هفتگی هاشم راعی

یادداشت های هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت با موضوعات مختلف مدیریتی و فرهنگی و اجتماعی

 
 
ارسال پیام در تلگرام