برند و شناسه شهری (urban branding) شهر مشهد
17
اردیبهشت

مقاله: برند و شناسه شهری (urban branding) شهر مشهد

برند و شناسه شهری (urban branding) شهر مشهد یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت مقدمه        امروز شهرها و مناطق شهری با مکان های دیگر در زمینه...

ادامه مطلب