• تلفن: 09120915121
  • ایمیل: hashemraei7@gmail.com
  • ساعات کاری: 09:00-17:00

دوره آموزشی نظام پیشنهادات و مدیریت مشارکتی

چکیده

نظام پیشنهادات ابزاریست بسیار توانمند که می تواند رویکرد کهنه و منسوخ موجود در خصوص نیروی انسانی را به رویکرد نوین و ناب آن یعنی سرمایه های انسانی بدل نماید .
صرف داشتن این سیستم در شرکت ها، گرچه که بسیار ضروریست ، موجبات تغییر رویکرد از سمت نیروی انسانی به سرمایه های انسانی فراهم نخواهد شد و برای تحقق این ادعا به باور و عزمی جدی در این خصوص نیاز است .
همانند بسیاری از ابزار ها و سیستم های مدیریت کیفیت ، باور مدیران و اعتقاد عملی و اجرایی مدیران ارشد سازمان به بهره گیری و استفاده بهینه از این سیستم می تواند تا حدود ۸۰% در موفقیت آن دخیل باشد . زیرا انگیزه های مدیریت و سبک مدیریتی وی اگر بر مبنای تعامل و همکاری گسترده بین فکر افزارهای سازمان شکل گرفته باشد می تواند از این ابزار کارامد به بهترین روش ممکن استفاده نماید

سرفصلهای دوره :

مقدمه: پرداختن به ضرورت و اهمیت موضوع

فصل اول : راهکارهای تقویت باور حل مساله

فصل دوم : مدیریت به سبک کایزن

– تاکید بر سرمایه های انسانی و اصل بهبود مستمر

 

فصل سوم : شناخت نظام پیشنهادات

– تاریخچه نظام پیشنهادات

– فلسفه و اهداف نظام پیشنهادات

– طراحی فرایند نظام پیشنهادات و عارضه یابی بهبود عملکرد سیستم نظام پیشنهادات

– بررسی موضوعات غیر قابل طرح در سیستم پیشنهادات

– تحلیل تفاوت بین پیشنهاد ، انتقاد و بهانه جویی

– ملاک های تفکیک پیشنهاد از وظایف سازمانی

-تشریح مراحل کلی نظام پیشنهادات در سازمانها

 

فصل چهارم : روش های افزایش کیفیت و راندمان نظام پیشنهادات

 

لازم به ذکر است که کلیه دوره های آموزشی اینجانب جهت دریافت گواهی نامه های بین المللی :
  QAL انگلستان
  IQS انگلستان
ITCC   انگلستان
OXFORD CERT انگلستان
مجاز شناخته شده و این گواهینامه ها در صورت تقاضا، به شرکت کنندگان اهدا خواهد شد.

 

برگزار کننده و مدرس : هاشم راعی،کارشناس ارشد مدیریت