اهمیت احترام به مشتری
22
خرداد

عکس نوشته های مدیریتی / جملات مدیریتی / در واقع احترام چسب بین مشتری و کسب و کار شماست! هرچه این چسب با کیفیت تر و واقعی تر باشد مشتریان شما بیشتر به کسب و کارتان خواهند چسبید و شما را به این راحتی ها رها نمی کنند. / هاشم راعی

در واقع احترام چسب بین مشتری و کسب و کار شماست! هرچه این چسب با کیفیت تر و واقعی تر باشد مشتریان شما بیشتر به کسب و کارتان خواهند...

ادامه مطلب