رعایت اخلاق در کسب و کار 2
17
اردیبهشت

داستانک : رعایت اخلاق در کسب و کار 2

رعایت اخلاق در کسب و کار 2 یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت مردی دوستانش را به خانه دعوت کرد، و برای شام قطعه ای گوشت چرب...

ادامه مطلب