گفتنی های یک طرح
21
اردیبهشت

مطلب: گفتنی های یک طرح

گفتنی های یک طرح یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت گفتنی های ساخت یک یادمان در میدان شهدا (کبوترخانه) اگر طی یک سال اخیر به میدان شهدا...

ادامه مطلب