اسید پاشی بر چهره ی دین!
21
اردیبهشت

مطلب: اسید پاشی بر چهره ی دین!

اسید پاشی بر چهره ی دین! یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت شاید باید قرن حاضر را قرن بازگشت تحجر و تعصب نامید نه قرن شکوفایی علم...

ادامه مطلب