حمایت از تولید ایرانی در اقدام و عمل
17
اردیبهشت

مطلب : حمایت از تولید ایرانی در اقدام و عمل

حمایت از تولید ایرانی در اقدام و عمل یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت رفتم فروشگاه لباس.از فروشنده پرسیدم تولید کجاست.گفت تولید ترکیه است. گفتم من لباس...

ادامه مطلب