کمپین گرامی داشت برج سوخته سلمان !
22
اردیبهشت

مطلب: کمپین گرامی داشت برج سوخته سلمان !

کمپین گرامی داشت برج سوخته سلمان ! یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت این کمپین با هدف اطلاع رسانی برخی حقایق تلخ پیدا و پنهانی است که...

ادامه مطلب