برجی که سوخت! درسی که نمیگیریم !
22
اردیبهشت

مطلب: برجی که سوخت! درسی که نمی گیریم!

برجی که سوخت! درسی که نمیگیریم ! یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت آتش سوزی در برج سلمان مشهد اولین فاجعه ازین دست نبود ولی ای کاش آخرین باشد...

ادامه مطلب