نتیجه ی برخورد خوب در محل کار
17
اردیبهشت

داستانک: نتیجه ی برخورد خوب در محل کار

نتیجه ی برخورد خوب در محل کار یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت ﻣﺮﺩﯼ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﮔﻮﺷﺖ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ‌ﮐﺮﺩ. ﯾﮏ ﺭﻭﺯ که به تنهایی ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺮﮐﺸﯽ...

ادامه مطلب