صدای حسین هنوز هم به گوش نمیرسد
22
اردیبهشت

مطلب: صدای حسین هنوز هم به گوش نمیرسد!

صدای حسین هنوز هم به گوش نمیرسد یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت در شرح واقعه ی عاشورا روایت است که امام حسین (ع) با وجود جراحات و زخم...

ادامه مطلب