عامل موفقیت در کسب و کار، هوش تجاری یا شانس؟!!
16
اردیبهشت

مطلب: عامل موفقیت در کسب و کار، هوش تجاری یا شانس؟!!

عامل موفقیت در کسب و کار، هوش تجاری یا شانس؟!! یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور ومدرس مدیریت چند شب پیش آخرای شب بود داشتم میرفتم خونه ، چشمم افتاد...

ادامه مطلب