رویکرد سیستمی در تجربیات زندگی
17
اردیبهشت

مطلب: رویکرد سیستمی در تجربیات زندگی

ن رویکرد سیستمی در تجربیات زندگی یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت چند روز پیش قرار بود در یک میهمانی که مدت ها انتظارش را می کشیدم...

ادامه مطلب