از یک تلنگر کوچک تا تصمیمی بزرگ
17
اردیبهشت

داستانک: از یک تلنگر کوچک تا تصمیمی بزرگ

از یک تلنگر کوچک تا تصمیمی بزرگ یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت آلفرد نوبل از جمله افراد معدودی بود که این شانس را داشت تا قبل...

ادامه مطلب