تشابه دنیای فوتبال و دنیای مدیریت
24
اردیبهشت

گفتگو : تشابه دنیای فوتبال و دنیای مدیریت

تشابه دنیای فوتبال و دنیای مدیریت چند وقت پیش پرسشی به شرح زیر مطرح شد بود از طرف یکی از همراهان ارجمند کانال تلگرامی جعبه ابزار مدیریت نوین به شرح زیر...

ادامه مطلب