تهییج مشتریان / عکس نوشته مدیریتی / هاشم راعی
22
خرداد

عکس نوشته های مدیریتی / جملات مدیریتی / تهییج و مشعوف سازی مشتریان بدون داشتن محیطی خلاق و امن برای کارکنان غیر ممکن خواهد بود. کارکنان اگر مهارت و انگیزه کافی داشته باشند به عنوان یک انسان از تهییج و مشعوف سازی همنوعان خود لذت می برند./هاشم راعی

تهییج و مشعوف سازی مشتریان بدون داشتن محیطی خلاق و امن برای کارکنان غیر ممکن خواهد بود. کارکنان اگر مهارت و انگیزه کافی داشته باشند به عنوان یک انسان...

ادامه مطلب