آنچه که برند را میسازد، تداوم زنجیره کیفیت و ارزش آفرینی برمبنای الگوی بهبود مستمر، در گذر زمان است
17
خرداد

مطلب:معماری بازار و برند

معماری بازار و برند یادداشت هفتگی هاشم راعی بخش اول سوالاتی که اغلب توسط کسب و کارهای کوچک از من پرسیده میشود اینست که؛ – چه فاکتورها و زیرساخت...

ادامه مطلب