پند سرمایه گذاری پیر مرد به جوان
17
اردیبهشت

داستانک: پند سرمایه گذاری پیر مرد به جوان

پند سرمایه گذاری پیر مرد به جوان یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور ومدرس مدیریت داستان زیر واقعی‌ و برگرفته از کتاب “ثروتمند‌ترین مرد بابل” است. این داستان روی لوح‌های...

ادامه مطلب