حسابداری مالی رفتاری
17
اردیبهشت

مقاله: حسابداری مالی رفتاری

حسابداری مالی و رفتاری یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت مصطفی شادمان1، ابوالقاسم جمال‌زاده2 و مجتبی سعیدی3 1عضو هیات علمی دانشگاه امام رضا (ع)، Shadman@imamreza.ac.ir 2دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، jml_ir@yahoo.com...

ادامه مطلب