گام های رسیدن به خلاقیت فردی
22
اردیبهشت

مطلب: گام های رسیدن به خلاقیت فردی

گام های رسیدن به خلاقیت فردی یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت بدنبال برگزاری کارگاه آموزشی خلاقیت و نوآوری برای کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد در روزهای اخیر به دنبال...

ادامه مطلب