ورژن جدید برای یک داستان قدیمی! خواستگاری از دختر بیل گیتس
22
اردیبهشت

داستانک : ورژن جدید برای یک داستان قدیمی! خواستگاری از دختر بیل گیتس

ورژن جدید برای یک داستان قدیمی! خواستگاری از دختر بیل گیتس یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت استفاده از اعتبار نام دیگران بعضا ممکن است منافع زیادی...

ادامه مطلب