اموزه های فرهنگ ژاپنی برای پرورش انسان های خود شکوفا
24
اردیبهشت

گفتگو : آموزه های فرهنگ ژاپنی برای پرورش انسان های خود شکوفا

آموزه های فرهنگ ژاپنی برای پرورش انسان های خود شکوفا هاشم راعی / مشاور و مدرس مدیریت چند وقت پیش گفتگویی بین من و یکی از دوستان گروه صورت...

ادامه مطلب