جوجه ای که رفت تا پرواز یاد بگیره
22
اردیبهشت

داستانک : جوجه ای که رفت تا پرواز یاد بگیره !

جوجه ای که رفت تا پرواز یاد بگیره یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت جوجه اش رو کلاغ از توی بالکن برد ! شوکه بود و گریه...

ادامه مطلب