داستان چوپان و گرگ و گوسفند
22
اردیبهشت

مطلب : داستان چوپان و گرگ و گوسفند

داستان چوپان و گرگ و گوسفند یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت بیچاره گوسفندها ، دلخوشند به نوای سوزناک نی چوپان اما نمیدانند که چوپان عاشق چشم...

ادامه مطلب