برگزاری کارگاه خلاقیت و نوآوری در دومین همایش کارکنان دانشگاه امیرکبیر تهران
17
اردیبهشت

مطلب: برگزاری کارگاه خلاقیت و نوآوری در دومین همایش کارکنان دانشگاه امیرکبیر تهران

برگزاری کارگاه خلاقیت و نوآوری در دومین همایش کارکنان دانشگاه امیرکبیر تهران یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت هفته گذشته و در خلال برگزاری دومین همایش کارکنان...

ادامه مطلب