درسی از مدیران کوکاکولا
17
اردیبهشت

مطلب: درسی از مدیران کوکاکولا

درسی از مدیران کوکاکولا یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت وقتی روبرتو گویزوتا (Roberto Goizueta) در دهه 1980 مدیرعامل کوکاکولا شد، با رقابت شدید پپسی مواجه شد...

ادامه مطلب