چند توصیه برای داشتن ارتباط موثرتر با دیگران
22
اردیبهشت

مطلب : چند توصیه برای داشتن ارتباط موثرتر با دیگران

چند توصیه برای داشتن ارتباط موثرتر با دیگران یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت  چندی پیش مطلبی را به بهانه برگزاری کارگاه اصول و فنون مذاکره اثر بخش در...

ادامه مطلب