بهترین راه لزوما پیچیده ترین راه حل نیست..
16
اردیبهشت

مطلب: بهترین راه لزوما پیچیده ترین راه حل نیست..

بهترین راه لزوما پیچیده ترین راه حل نیست.. یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور ومدرس مدیریت در يك شركت بزرگ ژاپني كه توليد وسايل آرايشي را برعهده داشت ، يك...

ادامه مطلب