استراتژی رقابتی در صنعت خدمات با رویکرد خدمات پستی
22
اردیبهشت

مطلب: استراتژی رقابتی در صنعت خدمات ( خدمات پستی )

استراتژی رقابتی در صنعت خدمات با رویکرد خدمات پستی یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت بنا بر دعوت جناب مهندس صابریان مدیریت محترم اداره کل پست خراسان...

ادامه مطلب