راه رفتن سگ روی آب
17
اردیبهشت

داستانک: راه رفتن سگ روی آب

راه رفتن سگ روی آب یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت شکارچی پرنده، سگ جدیدی خریده بود. سگی که ویژگی منحصر به فردی داشت. این سگ می...

ادامه مطلب