ریشه یابی مساله
17
اردیبهشت

داستانک: ریشه یابی مساله

ریشه یابی مساله یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت در زمان‌های دور، روستایی بود که فقط یک چاه آب آشامیدنی داشت. یک روز سگی به داخل چاه...

ادامه مطلب