سادگی ، هوشمندی و شعور مراتب بلوغ روابط انسانی و ارتباط موثر
23
اردیبهشت

مطلب : سادگی ، هوشمندی و شعور مراتب بلوغ روابط انسانی و ارتباط موثر

سادگی ، هوشمندی و شعور مراتب بلوغ روابط انسانی و ارتباط موثر یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت از دوران کودکی بارها شنیده ایم که برای زنده...

ادامه مطلب